Beskattning

Beskattning

Skatterätt som en integrerad del av vårt affärsjuridiska erbjudande.

Beskattning

Frågor kring beskattning utgör en integrerad del av varje företags finansiella verklighet. För att kunna hjälpa våra kunder med samtliga delar inom skatterätt har vi valt att utöver intern kompetens även stärka upp med ledande kompetens från bland annat Grant Thornton. Tack vare detta kan vi erbjuda en kombination av affärsjurdisk och skatterättslig expertis.

Skatt
Moms
Mervärdesskatt
Internationell beskattning
Företagsbeskattning
Transaktioner

Engagemang och erfarenhet

Som arbetsgivare gäller det att alltid ligga steget före för att skapa rätt förutsättningar för att erbjuda korrekta och attraktiva arbetsförhållanden för sin anställda. Fondias arbetsrättsjurister ger råd i alla typer av frågor relaterade till arbetsrätt – från löpande frågeställningar till mer komplexa situationer i alla stadier av ett anställningsförhållande. Tillsammans med er ser vi till att minimera riskerna och proaktivt skapa förutsättningar för att ni ska bli en attraktiv arbetsgivare och att ert team kan fokusera på er verksamhet istället för att släcka bränder.

Vi kan erbjuda bred kunskap och erfarenhet inom:

  • Skatterättsliga frågor kopplade till hela spektrat av beskattningssituationer

  • Upprättande av relaterad dokumentation

  • Rekommendationer och tillhandahållande av hållbara skattelösningar

  • Skatterättsliga frågor kopplade till transaktioner

  • Beskattning av både individer och företag,

  • Internationell beskattning

  • Mervärdesskatt /moms

Våra experter

Lär känna våra jurister bättre nedan eller kontakta dem direkt.