Hållbarhet

Corporate Social Responsibility

För en inkluderande, grön och välmående värld

Hållbarhet i allt vi gör

Hållbarhet är en integrerad del av vår organisationskultur. Det handlar om hur vi behandlar varandra och våra kunder, vårt samhälle och våra intressenter, miljön samt hur vi främjar ekonomiska resultat nu och i framtiden. Vi är fast beslutna att bedriva vår verksamhet på ett ansvarsfullt och hållbart sätt och vi förväntar oss samma engagemang från våra leverantörer.

Fondias kultur bygger på att vi ska ta hand om varandra. Som arbetsgivare erbjuder vi goda möjligheter att förena arbete och familjeliv, till exempel utnyttjar vi distansarbete. Vi vill också ta ett större ansvar för människor, samhälle och miljö. Fondias sociala ansvar implementeras genom olika former av samarbeten och pro-bono-arbete. Förslag från personalen utgör grunden för vårt pro bono-arbete med den grundläggande utgångspunkten att vi ger juridisk rådgivning i enlighet med företagets strategi och våra kompetensområden. Fokus för våra pro bono-partnerskap är att verksamheten antingen ska syfta till att skapa ett inkluderande och tryggt samhälle, eller främja naturvård i Östersjöregionen.

I Sverige arbetar vi med, och stödjer, Norrtulls Sportklubb. I Baltikum arbetar våra kollegor med att möjliggöra högkvalitativ utbildning för barn och i Finland är våra pro bono-partners ME Foundation, Finnish Church Aid och Baltic Sea Action Group.

Norrtulls sportklubb

Om Norrtulls Sportklubb

Fondia stödjer Norrtulls Sportklubbs integrationsprojekt. I detta erbjuds nyanlända barn och unga som bor i Vasastan möjlighet att spela fotboll, bordtennis, innebandy eller handboll i NSK. Varje nyanländ medlem tränar i lag tillsammans med jämnåriga spelare i klubbens befintliga, regelbundna verksamhet. Dessutom får varje ny spelare ett startkit med träningskläder och de försöker även att hitta en fadderfamilj i laget. Under 2018 belönades projektet både med både Nelson Mandela-priset och Mitt i Vasastans pris "Min Lokala Hjälte 2018".
Skog

Miljö

Fondia tar även ett ansvar för miljöfrågor. Vi minimerar pappersanvändning, återvinner, förordar kollektivtrafik samt väljer främst lokal och ekologisk mat. Vi har dessutom en aktiv dialog kring hur vår verksamhet påverkar miljön och agerar löpande för att hitta och åtgärda förbättringsområden.

Aktuellt

Hållbarhet

Hållbar finansiering och EU:s klimattaxonomi – kommissionen antar nytt åtgärdspaket

Skog

Mänskliga rättigheters due diligence ur ett juridiskt perspektiv – att navigera i ett föränderligt landskap

Hållbarhet

Hur bygger vi hållbart? – Från ax till limpa