Olof

Olof Hultén

Legal Counsel +46 709 390 994 olof.hulten@fondia.com Göteborg

Olof Hultén hjälper dig gärna med investeringar, transaktioner och incitamentsprogram.

När ett gäng motiverade och framåtblickande individer står inför någonting stort, och man får chansen att som jurist hänga med på resan och lägga den legala grunden för resan till målet; då trivs jag som bäst.

Mot denna bakgrund har jag fastnat för investeringar, transaktioner och incitamentsprogram tillsammans med bolagsrätten som följer. Inte därmed sagt att jag inte tidvis sitter och knopar med kommersiella avtal.

Utanför juridiken gör jag helhjärtade, men ofta mindre lyckade, försök att producera musik. Precis som alla andra 90-talister lagar jag mat och slår en och annan golfboll i bunkern.

Start-up & Scale-up
IT & tech