Kommersiella avtal

Värdeskapande avtalsrådgivning som riskminimerar och tillväxtsäkrar er verksamhet.

Kommersiella avtal

Ändamålsenliga och välskrivna avtal utgör grunden för bra affärer. Fondias jurister ger råd till våra kunder i ärenden som rör enskilda avtal såväl som genomförande av mer omfattande och komplexa projekt.

Avtal
Villkor
Motpart
Standardavtal
Avtalsförhandling
Anbud
Upphandling
Avtalsrätt
Sekretessavtal
Licensavtal
T&C
IT-avtal
Distributionsavtal
Återförsäljaravtal
Samarbetsavtal

Erfarenhet och engagemang

Vårt team upprättar avtal för bolagets alla behov, oavsett bransch, på lokal eller internationell nivå.

Vi lär känna er och er verksamhet för att säkerställa att den rådgivning vi ger skapar värde och minimerar risker för motstridiga avtalstolkningar och konflikter, samtidigt som vi undviker onödigt komplicerade avtal och upplägg. Oavsett storlek och bransch anpassar vi vårt team och vår rådgivning så att den ger er praktisk hjälp som enkelt kan appliceras i er verksamhet.

Några exempel på avtal som våra experter gärna hjälper våra kunder med är:

 • Allmänna villkor

 • Försäljning- och köpeavtal

 • Avtal om köp av tjänst

 • Sekretessavtal

 • Leverans- och distributionsavtal

 • Licensavtal

 • Underleverantörsavtal

 • Samarbetsavtal

 • Agent- och kommissionsavtal och mycket mer.

Våra jurister kan bistå med:

 • Upprätta avtal och allmänna villkor

 • Bedöma och kommentera avtal och villkor som föreslagits av motparten

 • Upprätta avtalsmallar

 • Föra avtalsförhandlingar

 • Utvärdera avtalsprocesser och bereda intern avtalspraxis

 • Bedöma, förutse och hantera risker

 • Utbilda personal i grundläggande avtalsrättsliga frågor

M&A

"För oss är det prestigelösa partnerskapet det viktigaste med Fondia."

Våra experter

Våra experter på kommersiella avtal bistår våra kunder med såväl enskilda avtal som genomförande av mer omfattande och komplexa project. Lär känna våra jurister bättre nedan eller kontakta dem direkt.

Aktuellt

Hållbarhet

Hållbar finansiering och EU:s klimattaxonomi – kommissionen antar nytt åtgärdspaket

Dator

Nytt förslag till EU förordning avseende artificiell intelligens (AI)

Case

Konkurrenslagstiftning uppdateras– Konkurrensverket får utökade befogenheter!

EU law

En handlingsplan för immateriella rättigheter till stöd för EU:s återhämtning och resiliens

Coronaviruset och skyldigheten att prestera enligt avtal

Aktuellt 16/03/2020
Göteborg

Konkurrensklausul eller inte, det är frågan