EU law

EU-rätt

Fondias experter hjälper dig med allt från GDPR och e-Privacy till konkurrensrätt och offentlig upphandling.

EU-rätt

I ett alltmer digitaliserat och globaliserat affärsklimat når många verksamheter utanför de nationella gränserna. Våra jurister i Sverige, Finland och Baltikum har expertis inom djungeln av EU-rättsliga regelverk, vilket vi drar nytta av i skräddarsydda, och vid behov gränsöverskridande, team.

EU
Personuppgifter
GDPR
e-Privacy
Cookies
Immaterialrätt
Varumärke
Konkurrensrätt
Offentlig upphandling
Konsumenträtt

Bred och djup kunskap inom EU-rättsliga frågor

Vi har specialkompetens inom konkurrensrätt, offentlig upphandling, privacy, marknadsföring och konsumenträtt. Vi har en bred affärsmässig erfarenhet och förstår de specifika förutsättningar som gäller för dessa områden. Förutom den juridiska kunskapen har dessutom Corinne Hedlund Nytén, som leder EU-gruppen, erfarenhet av arbete i Bryssel, EU-institutionerna och lagstiftningsprocessen.

Vår erfarenhet innefattar bland annat:

  • Skydd och verkställande av immateriella rättigheter, särskilt EU-varumärken Privacy relaterade frågor (GDPR, ePrivacy m.m.)

  • Konkurrensrätt

  • Offentlig upphandling

  • Marknadsföringsfrågor

  • Konsumenträtt

Arbetsrätt

"Vi uppskattar verkligen kombinationen av positivt samarbete och god affärsjuridik som präglar Fondias och Marimekkos samarbete."

Våra experter

Lär känna våra jurister bättre nedan eller kontakta dem direkt.

Aktuellt

Dator

Nytt förslag till EU förordning avseende artificiell intelligens (AI)

EU law

En handlingsplan för immateriella rättigheter till stöd för EU:s återhämtning och resiliens

EU law

Brexit: britter anställda i Sverige under 2021

Aktuellt 17/12/2020
EU law

Konsekvenser av Brexit vid offentlig upphandling